Årsmöte 14/3 klockan 19  i Träkvista skolas matsal

Hagens sommarvattens delägare!

Styrelsen behöver tillskott av frivilliga och vi välkomnar just dig att hjälpa till i vår lilla förening. Arbetet är ganska lätt och det finns erfarenhet att fråga och ta hjälp av. Vi räknar med att vi ses och planerar några kvällar om året och sedan är det två halvdagar en för uppstart och en för nedstängning.

Under säsong hjälps vi åt med de problem som kan uppstå, t.ex. läckor i systemet. 

Agenda årsmöte klockan 19 Träkvista skolas matsal:
1.      Mötets öppnande
2.      Fråga om mötets behöriga utlysande
3.      Godkännande av dagordningen
4.      Justering av röstlängd
5.      Val av 2 justeringsmän att jämte orföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare
6.      Föredragning av styrelsens årsberättelse
7.      Val av ordförande för punkterna 8 och 9
8.      Föredragning av revisorernas berättelse
9.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.  Fastställande av arvoden
11.  Styrelsens förslag och inkomna motioner
12.  Valberedningens förslag till ny styrelse
13.  Val av:
a) ordförande för kommande verksamhetsår
b) övriga styrelseledamöter och suppleanter
c) revisorer och suppleant
d) valberedning
e) ev. övriga val
14.  Godkännande av budget för kommande verksamhetsår
15.  Övriga ärenden
16.  Mötets avslutning 

Varmt välkomna önskar

De delägare som för närvarande sitter i styrelsen.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar