Årsmöte

Filename / LinkSize
Budget 2024.pdf428.32 Kb
Revisionsberättelse 2023.pdf23.6 Kb
Verksamhetsberättelse för året 2023 240203.pdf71.37 Kb
Årsrapport verksamhetsår 2023.pdf525.35 Kb

Handlingar från tidigare årsmöten

2023

Filename / LinkSize
Agenda årmöte 230328.pdf9.69 Kb
Budgetförslag VFH 2023 v2.pdf122.98 Kb
Budgetförslag VFH 2023.pdf118.38 Kb
Protokoll Vattenföreningen Hagens årsmöte 28 mars 2023 underskrivet.pdf162.11 Kb
Revisionsberattelse 2022.pdf21.49 Kb
Årsberättelse 2022.pdf29.04 Kb
Årsmöte kallelse 2023.pdf10.89 Kb

2022

Filename / LinkSize
Årsmöte 2022 protokoll V.2.pdf29.2 Kb
Kallelse text 2022.pdf27.29 Kb
Reviderad Årsrapport 2021.pdf421.05 Kb
Revisionsberättelsen 2021.pdf262.01 Kb
årsberättelse 2021.pdf25.54 Kb

2021

Filename / LinkSize
Balansrapport 2020.pdf35.18 Kb
Resultatrapport 2020.pdf35.41 Kb
Revisionsberättelse 2020.pdf21.48 Kb
Utfall 2020 Budget 2021.pdf523.91 Kb
Valberedning 2021.pdf45.01 Kb
Verksamhet 2020-1.pdf27.21 Kb

2020

Filename / LinkSize
2020_Årsberättelse 2019.pdf35.29 Kb
2020_Bokslut 2019.pdf39.71 Kb
2020_Budget.pdf54.12 Kb
2020_Revisionsberättelse 2019.pdf302.62 Kb
2020_Valberedningens förslag.pdf12.97 Kb

2019

Filename / LinkSize
2019_Årsberättelse 2018.pdf254.86 Kb
2019_Protokoll.pdf28.9 Kb

2018

Filename / LinkSize
2018_Bokslut VFH 2017.pdf17.08 Kb
2018_Budget.pdf30.48 Kb
2018_Årsberättelse_2017.pdf50.41 Kb

2017

Filename / LinkSize
2017_Årsmöte-Protokoll-170314.pdf935.58 Kb
2017_Bokslut_2016.pdf97.39 Kb
2017_Budget.pdf82.61 Kb
2017_Verksamhetsberättelse 2016.pdf113.62 Kb

2016

Filename / LinkSize
2016_Budget.pdf29.66 Kb
2016_Budgetuppföljning2015.pdf29.5 Kb
2016_Revisionsberättelse_2015.pdf22.21 Kb
2016_Årsberättelse_2015.pdf49.5 Kb

2015

Filename / LinkSize
2015_Budget+Bokslut_2014.pdf82.28 Kb
2015_Årsberättelse_2014.pdf58.84 Kb
2015_Årsmötesprotokoll.pdf562.45 Kb

2014

Filename / LinkSize
2014_Bokslut v2.pdf6.87 Kb
2014_Protokoll extra årsmöte.pdf89.04 Kb

2013

Filename / LinkSize
2013_Bokslut 2012.pdf390.37 Kb
2013_Budget.pdf9.48 Kb
2013_Kallelse_årsmöte.pdf438.11 Kb
2013_Revisionsberattelse_2012.pdf306.6 Kb
2013_Verksamhetsberättelse_2012.pdf1.22 Mb

2012

Filename / LinkSize
2012_Bokslut 2011.pdf389.81 Kb
2012_Budget.pdf9.48 Kb
2012_Kallelse_årsmöte.pdf61.48 Kb
2012_Protokoll.pdf1.2 Mb
2012_Revisionsberattelse_2011.pdf325.77 Kb
2012_Verksamhetsberättelse_2011.pdf507.75 Kb

2011

Filename / LinkSize
2011_Kallelse_arsmote_3sidor.pdf698.64 Kb
2011_Protokoll.pdf552.2 Kb
2011_Verksamhetsberattelse_2010.pdf1.76 Mb

2010

Filename / LinkSize
2010_Bokslut_2009.pdf196.61 Kb
2010_Budget.pdf39.73 Kb
2010_Handlingar_inför_årsmöte.pdf385.71 Kb
2010_Kallelse.pdf37.45 Kb
2010_Protokoll.pdf318.35 Kb
2010_Revisionsberättelse_2009.pdf150.24 Kb
2010_verks_ber_2009.pdf66.16 Kb

2009

Filename / LinkSize
2009_Kallelse_årsmote_all_info_A3.pdf863.5 Kb
2009_Protokoll.pdf2.63 Mb

2008

Filename / LinkSize
2008_Kallelse_årsmöte.pdf1.54 Mb
2008_Protokoll.pdf1.13 Mb

2007

Filename / LinkSize
2007_Protokoll.pdf1.13 Mb