Årsmöte

Handlingar från tidigare årsmöten

2023

Filename / LinkSize
Agenda årmöte 230328.pdf9.69 Kb
Budgetförslag VFH 2023 v2.pdf122.98 Kb
Budgetförslag VFH 2023.pdf118.38 Kb
Revisionsberattelse 2022.pdf21.49 Kb
Årsberättelse 2022.pdf29.04 Kb
Årsmöte kallelse 2023.pdf10.89 Kb

2022

Filename / LinkSize
Årsmöte 2022 protokoll V.2.pdf29.2 Kb
Kallelse text 2022.pdf27.29 Kb
Reviderad Årsrapport 2021.pdf421.05 Kb
Revisionsberättelsen 2021.pdf262.01 Kb
årsberättelse 2021.pdf25.54 Kb

2021

Filename / LinkSize
Balansrapport 2020.pdf35.18 Kb
Resultatrapport 2020.pdf35.41 Kb
Revisionsberättelse 2020.pdf21.48 Kb
Utfall 2020 Budget 2021.pdf523.91 Kb
Valberedning 2021.pdf45.01 Kb
Verksamhet 2020-1.pdf27.21 Kb

2020

Filename / LinkSize
2020_Årsberättelse 2019.pdf35.29 Kb
2020_Bokslut 2019.pdf39.71 Kb
2020_Budget.pdf54.12 Kb
2020_Revisionsberättelse 2019.pdf302.62 Kb
2020_Valberedningens förslag.pdf12.97 Kb

2019

Filename / LinkSize
2019_Årsberättelse 2018.pdf254.86 Kb
2019_Protokoll.pdf28.9 Kb

2018

Filename / LinkSize
2018_Bokslut VFH 2017.pdf17.08 Kb
2018_Budget.pdf30.48 Kb
2018_Årsberättelse_2017.pdf50.41 Kb

2017

Filename / LinkSize
2017_Årsmöte-Protokoll-170314.pdf935.58 Kb
2017_Bokslut_2016.pdf97.39 Kb
2017_Budget.pdf82.61 Kb
2017_Verksamhetsberättelse 2016.pdf113.62 Kb

2016

Filename / LinkSize
2016_Budget.pdf29.66 Kb
2016_Budgetuppföljning2015.pdf29.5 Kb
2016_Revisionsberättelse_2015.pdf22.21 Kb
2016_Årsberättelse_2015.pdf49.5 Kb

2015

Filename / LinkSize
2015_Budget+Bokslut_2014.pdf82.28 Kb
2015_Årsberättelse_2014.pdf58.84 Kb
2015_Årsmötesprotokoll.pdf562.45 Kb

2014

Filename / LinkSize
2014_Bokslut v2.pdf6.87 Kb
2014_Protokoll extra årsmöte.pdf89.04 Kb

2013

Filename / LinkSize
2013_Bokslut 2012.pdf390.37 Kb
2013_Budget.pdf9.48 Kb
2013_Kallelse_årsmöte.pdf438.11 Kb
2013_Revisionsberattelse_2012.pdf306.6 Kb
2013_Verksamhetsberättelse_2012.pdf1.22 Mb

2012

Filename / LinkSize
2012_Bokslut 2011.pdf389.81 Kb
2012_Budget.pdf9.48 Kb
2012_Kallelse_årsmöte.pdf61.48 Kb
2012_Protokoll.pdf1.2 Mb
2012_Revisionsberattelse_2011.pdf325.77 Kb
2012_Verksamhetsberättelse_2011.pdf507.75 Kb

2011

Filename / LinkSize
2011_Kallelse_arsmote_3sidor.pdf698.64 Kb
2011_Protokoll.pdf552.2 Kb
2011_Verksamhetsberattelse_2010.pdf1.76 Mb

2010

Filename / LinkSize
2010_Bokslut_2009.pdf196.61 Kb
2010_Budget.pdf39.73 Kb
2010_Handlingar_inför_årsmöte.pdf385.71 Kb
2010_Kallelse.pdf37.45 Kb
2010_Protokoll.pdf318.35 Kb
2010_Revisionsberättelse_2009.pdf150.24 Kb
2010_verks_ber_2009.pdf66.16 Kb

2009

Filename / LinkSize
2009_Kallelse_årsmote_all_info_A3.pdf863.5 Kb
2009_Protokoll.pdf2.63 Mb

2008

Filename / LinkSize
2008_Kallelse_årsmöte.pdf1.54 Mb
2008_Protokoll.pdf1.13 Mb

2007

Filename / LinkSize
2007_Protokoll.pdf1.13 Mb