Historik

Vattenföreningen Hagen – Då till nu

Här kan du ladda ner historiken som en PDF fil.

Vattenföreningen Hagen bildades 1975. Från början hade föreningen 68 delägare. Området som täcktes in var detsamma som idag, Fritidsvägen i norr, Lundhagsvägen i väster och övre delen av Hagens Backe i öster.

Nedan följer föreningens historia i sammandrag från idag och bakåt.

2010
Tillgängligheten även i år mycket god. Omfattande ledningsarbete i samband med nybygge i Hagens Backe. Läckan på Lundhagsvägen lagad före start för netto 18 tkr.

2009
Tillgängligheten mycket god, gjort ändring i pumparnas styrsystem som fallit mycket väl ut, säkrat ned till 16A. Läckage på Lundhagsvägen upptäckt strax innan nedstängning.

2008
Bytt kopplingar, men betydligt färre än föregående år. Mesta arbetet avsåg anslutning av nya delägare. Asfaltering avseende Kvalitetshöjningsprojektet 7 tkr.

2007
Tryckledningen i Hagens Backe renoverades (genom s k relining, dvs en”strumpa” sköts in i de ursprungliga rören) och pumparna fick nya sugledningar. Kvalitetshöjningsprojektet med fd ordförande Bertil Olin som projektledare kostade 413 tkr exkl viss asfaltering. Utträdesavgift på 3 000 beslutades.

2006
Hela pumpanläggningen med reglering byttes i april, finansierat med föreningens kassa. Vid igångkörningen uppstod ett läckage under badplatsen som grävdes upp och lagades. När anläggningen sen kördes igång sprang tryckledningen i Hagens Backe läck efter ca 12 tim. Anläggningen fungerade i princip inte under året. Flera medlemsmöten hölls för beslut om åtgärder. Beslut togs att gå vidare med ”Kvalitetshöjningsprojektet”. Förslag till finansiering fick mycket svag respons från medlemmarna, nästan alla måste kontaktas. Nytt möte för att diskutera avveckling blev relativt välbesökt, 45 närvarande varav 38 röstberättigade. Beslutet blev att gå vidare med Kvalitetshöjningsprojektet med en extra debitering på 4 500 resp en utträdesavgift på 3 000.

2005
God tillgänglighet i början av säsongen, senare ett otal stopp. I augusti skar den enda pumpen som var i drift. Därefter koncentrerade sig styrelsen på upphandling av nya pumpar med frekvensstyrning.

2004
Tre större läckor på stamledningen.

2003
Två läckor på stamledningen, fungerade ändå över förväntan.

2002
Havererade pumpar och två läckor på stamledningen.

2001
Renoverade två pumpar.

2000
Skada i korsningen Hagens Backe/Jungfrusundsvägen och längre ner i Hagens Backe till en kostnad av 80 tkr.

1999
Högt vattenstånd ledde till sen igångsättning. Ny pump inköpt = har tre stycken.

1998
Har nu två fräscha pumpar.

1997
Fungerade ganska tillfredsställande. Sju läckor varav en på huvudledningen i Hagens Backe.

1996
Ny pump. Läckage i Hagens Backe ledde till avstängt 14 dagar, inga längre uppehåll i övrigt.

1995
Fungerade utan större driftsstörningar. De tidigare medlemslånen är helt amorterade.

1994
Stor läcka på stammen i Hagens Backe. Rekordartat vattenuttag, ändå fungerade anläggningen ganska väl.

1993
Anläggningen fungerade tillfredsställande.

1992
Läcka i Hagens Backe, i övrigt fungerade det bra.

1991
Läckage på grenledningen gav översvämning vid hörnet Erik Engströms väg, i övrigt fungerade anläggningen ganska väl.

1990
Ny pump för 11 tkr. Trots diverse störningar inga längre avbrott.

1989
Flera driftstopp, lågt vattenstånd, har sänkt inloppet till brunnarna. Tillgängligheten på vatten var inte tillfredsställande sommarens sista månader.

1988
Två läckage till en kostnad på 10 tkr. Bara kortare avbrott, dvs tillgängligheten på vatten mycket god.

1987
Flertal läckage på stamledningen, reparationskostnad 50 tkr som dock entreprenören Upinol stod för svårlokaliserade läckor, långa driftsavbrott. Monterat avstängningsventil i korsningen Hagens Backe/Jungfrusundsvägen. Renoverat pump för 5 tkr.

1986
Beslut att avveckla medlemslånen genom att långivare fick lägre avgift under ett antal år.

1985
Förbättrat vattenintaget genom stenutfyllnad för filtrering, 14 tkr.

1984
Två brunnar i strandkanten ersätter slangarna som låg ute i sjön.

1983
Fungerade bra.

1982
I stort sett fungerade anläggningen bra.

1981
Smärre avbrott förekom.

1980
Skada på stamledningen vid Hagens Backe längst ner, pga fabrikationsfel rör.

1979
Nya stadgar.

1978
Medlemslån 550 kr + ränta upptogs.

1977
Föreningen tecknade kontrakt med DESMI AB om att utföra sommarvatten-
anläggningen till en kostnad av 2 575 kr per delägare plus anslutningsavgift för el.

1976
Delägare tecknar sig och betalar deposition 500 kr.

1975
Föreningen bildades 8 mars av personer från Hagens och Skogens fastighetsägareområde.