Sjögräs

Mängden sjögräs är ovanligt stor i år. Känns som att vi säger det varje år men den här gången är det riktigt illa. För tillfället måste vi rensa sugsilarna minst en gång om dagen.

Får vi en tidig felrapport så går det för det mesta snabbt att avhjälpa problemet.

Publicerat i Okategoriserade | 8 145 kommentarer

Vattenåret 2020 är igång!

Efter ett ovanligt årsmöte på distans har verksamheten nu startat igen. En ny pump har införskaffats och två nya styrenheter håller på att monteras på pumparna. Under arbetet så kan det uppstå tillfälliga avbrott.

Största orsaken till tillfälliga avbrott ser dock ut att bli en repris från tidigare år. Vi har fått rensa sugsilarna med en knapp veckas mellanrum för pga sjögräs och det är troligt att vi kommer behöva forsätta likadant under sommaren.

Ett annat problem vi hade under förra året var luft i sugledningen vilket orsakade ett flertal stopp. Vi ser problemet fortfarande och jobbar på att lokalisera orsaken. Då vi fortfarande kör på gamla pumpen är det möjligt att problemet förssvinner när nya pumpen tas i drift. Vi tittar även på andra möjliga orsaker.

Märker ni att trycket är dåligt så tveka inte att skicka in en felanmälan. Det hjälper oss att snabbt avhjälpa problemet!

Publicerat i Okategoriserade | 23 kommentarer

Omstart

Idag stannade pumpen igen efter att ha varit igång i drygt 6 veckor. Det fanns fortfarande vatten kvar i systemet så det gick snabbt att fylla sugledningen och starta om pumpen.

Det har varit bra väder under större delen av sommaren och pumpen har använts flitigt. Senaste dagarna har det däremot regnat en del och pumpen har därför periodvis inte behövt arbeta.

Publicerat i Okategoriserade | 6 kommentarer

1 vecka utan omstart (nästan)

Nu har pumpen hållit igång i en vecka utan att behöva startas om! Tydligen så är kombinationen östra sugledningen och västra pumpen en vinnande koncept. I slutet på veckan började dock trycket bli lågt och vattnet räckte inte till alla gräsmattor. Orsaken visade sig vara sjögräs som satt igen silen. Ett kort avbrott medans den rensades, men nu är allt igång igen!

Publicerat i Okategoriserade | 171 kommentarer

Omstart

Glädjen var inte långvarig. Redan på eftermiddagen hade pumpen stannat igen efter gårdagens insats. Nu har vi kopplat om till den östra sugledningen i hopp om att det ska fungera bättre. Liggunderlaget fick tjänsgöra igen och det såg tätt ut när vi startade pumpen.

Publicerat i Okategoriserade | 17 kommentarer

En pump igång!!

Alla delar vi behövde hade inte kommit än men vi gjorde ett försök att få igång östra pumpen ändå. Kopplingen i brunnen som läckte in luft tätades tillfälligt med ett liggunderlag och det verkar hålla tätt.

Än så länge används bara ena brunnen. När resten av delarna kommit ska vi försöka koppla in bägge brunnarna mot pumpen.

Publicerat i Okategoriserade | 6 kommentarer

Pumpproblem

Som säkert har märkts har vi haft problem med pumparna i år. Det finns två pumpar i pumphuset. Normalt kör de växelvis men den ena pumpen är trasig och behöver en större genomgång alternativt bytas ut.

Den andra pumpen borde räcka till för att ge vatten till alla medlemmar. Men vi har under en tid dragits med problem där pumpen oförklarligt stannar. Vi har i dagarna lokaliserat en otät koppling i brunnen som gör att luft hamnar i sugledningen och pumpen stannar. Den kopplingen är normalt under vattenytan men när pumpen kör sjunker vattenytan i brunnen så kopplingen friläggs.

Delar kommer nu beställas för att bli av med läckan. Vi hoppas att det inte finns ytterligare problem som måster åtgärdas innan vattnet kan släppas på igen.

Publicerat i Okategoriserade | 6 kommentarer

Årsstämma

Alla delägare kallas till årsstämma i
Träkvista skolas matsal
den 5 mars
kl 19.30

Under Dokument finns handlingarna till mötet.

Välkomna!

Styrelsen
Hagens sommarvatten

Publicerat i Okategoriserade | 167 kommentarer

Pumparna stängs 15 oktober

Delägarna i Föreningen Hagens Sommarvatten görs härmed uppmärksamma på att pumparna kommer att stängas Söndagen 15 Oktober, med början kl 10.

Delägarna uppmanas att närvara vid detta viktiga event för att i möjlig mån hjälpa till och skaffa/sprida lärdom som kan gynna kontinuitet i styrelsearbetet.

DESSUTOM:
Varje abonnent skall se till att den egna anslutningskranen öppnas söndag kväll och att egna slangar och tappställen lossas. Detta är nödvändigt för fullständig dränering av systemet och därmed undvikande av frysskador.

 

Publicerat i Okategoriserade | 84 kommentarer

Full drift

Den trasiga ventilen på Blomkålsvägen/Lundhagsvägen byttes ikväll ut och nu ska hela systemet åter vara igång. Tack Kaj och Gustav för gott samarbete.

Publicerat i Okategoriserade | 1 656 kommentarer