1 vecka utan omstart (nästan)

Nu har pumpen hållit igång i en vecka utan att behöva startas om! Tydligen så är kombinationen östra sugledningen och västra pumpen en vinnande koncept. I slutet på veckan började dock trycket bli lågt och vattnet räckte inte till alla gräsmattor. Orsaken visade sig vara sjögräs som satt igen silen. Ett kort avbrott medans den rensades, men nu är allt igång igen!

Publicerat i Okategoriserade | 171 kommentarer

Omstart

Glädjen var inte långvarig. Redan på eftermiddagen hade pumpen stannat igen efter gårdagens insats. Nu har vi kopplat om till den östra sugledningen i hopp om att det ska fungera bättre. Liggunderlaget fick tjänsgöra igen och det såg tätt ut när vi startade pumpen.

Publicerat i Okategoriserade | 17 kommentarer

En pump igång!!

Alla delar vi behövde hade inte kommit än men vi gjorde ett försök att få igång östra pumpen ändå. Kopplingen i brunnen som läckte in luft tätades tillfälligt med ett liggunderlag och det verkar hålla tätt.

Än så länge används bara ena brunnen. När resten av delarna kommit ska vi försöka koppla in bägge brunnarna mot pumpen.

Publicerat i Okategoriserade | 6 kommentarer

Pumpproblem

Som säkert har märkts har vi haft problem med pumparna i år. Det finns två pumpar i pumphuset. Normalt kör de växelvis men den ena pumpen är trasig och behöver en större genomgång alternativt bytas ut.

Den andra pumpen borde räcka till för att ge vatten till alla medlemmar. Men vi har under en tid dragits med problem där pumpen oförklarligt stannar. Vi har i dagarna lokaliserat en otät koppling i brunnen som gör att luft hamnar i sugledningen och pumpen stannar. Den kopplingen är normalt under vattenytan men när pumpen kör sjunker vattenytan i brunnen så kopplingen friläggs.

Delar kommer nu beställas för att bli av med läckan. Vi hoppas att det inte finns ytterligare problem som måster åtgärdas innan vattnet kan släppas på igen.

Publicerat i Okategoriserade | 6 kommentarer

Årsstämma

Alla delägare kallas till årsstämma i
Träkvista skolas matsal
den 5 mars
kl 19.30

Under Dokument finns handlingarna till mötet.

Välkomna!

Styrelsen
Hagens sommarvatten

Publicerat i Okategoriserade | 167 kommentarer

Pumparna stängs 15 oktober

Delägarna i Föreningen Hagens Sommarvatten görs härmed uppmärksamma på att pumparna kommer att stängas Söndagen 15 Oktober, med början kl 10.

Delägarna uppmanas att närvara vid detta viktiga event för att i möjlig mån hjälpa till och skaffa/sprida lärdom som kan gynna kontinuitet i styrelsearbetet.

DESSUTOM:
Varje abonnent skall se till att den egna anslutningskranen öppnas söndag kväll och att egna slangar och tappställen lossas. Detta är nödvändigt för fullständig dränering av systemet och därmed undvikande av frysskador.

 

Publicerat i Okategoriserade | 84 kommentarer

Full drift

Den trasiga ventilen på Blomkålsvägen/Lundhagsvägen byttes ikväll ut och nu ska hela systemet åter vara igång. Tack Kaj och Gustav för gott samarbete.

Publicerat i Okategoriserade | 1 656 kommentarer

Störning pga strömavbrott

Idag har det varit strömavbrott i området vid pumphuset. Pumparna återstartar inte själva när strömmen är tillbaks igen, Kaj och jag har startat igång pumparna nu ikväll.

De delar som ligger längst västerut i systemet har fortfarande inget vatten (ca 10 delägare) pga att en ventil på stamledningen har fastnat i stängt läge i höjd med Blomkålsvägen. Reservdelar är beställda. Reparation kommer troligen att ske under kommande helg.

Skriv gärna i kommentarsfältet om du kan hjälpa till. Vi kommer att behöva gräva en del innan reparationen kan påbörjas

Publicerat i Okategoriserade | 57 kommentarer

Delar av systemet avstängt

På grund av en läcka utmed Lundhagsvägen har vi nu stängt av den västra delen av systemet. Med lite tur kommer vi att laga denna under kommande helg. Meddela gärna med en kommentar här om ni kan hjälpa till!

Publicerat i Okategoriserade | 56 kommentarer

Uppstart 2017. Ocensurerade bilder!

Fyllning förbereds

Anslutning till sugrör

Anslutnig för fyllning monterad

Lilla pumpen startas

Behövs bildtext?

Uppmärksamhet kring blå slang

Silen monteras på sugröret

”För många kranar här!”

”Vad gör vi nu?”

”Den här knappen tror jag!”

Det fanns korv också.

 

En läcka på Fritidsvägen kunde snabbt fixas

Inga strapatser är oss främmande

Krävande!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar