Störning pga strömavbrott

Idag har det varit strömavbrott i området vid pumphuset. Pumparna återstartar inte själva när strömmen är tillbaks igen, Kaj och jag har startat igång pumparna nu ikväll.

De delar som ligger längst västerut i systemet har fortfarande inget vatten (ca 10 delägare) pga att en ventil på stamledningen har fastnat i stängt läge i höjd med Blomkålsvägen. Reservdelar är beställda. Reparation kommer troligen att ske under kommande helg.

Skriv gärna i kommentarsfältet om du kan hjälpa till. Vi kommer att behöva gräva en del innan reparationen kan påbörjas

Publicerat i Okategoriserade | 57 kommentarer

Delar av systemet avstängt

På grund av en läcka utmed Lundhagsvägen har vi nu stängt av den västra delen av systemet. Med lite tur kommer vi att laga denna under kommande helg. Meddela gärna med en kommentar här om ni kan hjälpa till!

Publicerat i Okategoriserade | 56 kommentarer

Uppstart 2017. Ocensurerade bilder!

Fyllning förbereds

Anslutning till sugrör

Anslutnig för fyllning monterad

Lilla pumpen startas

Behövs bildtext?

Uppmärksamhet kring blå slang

Silen monteras på sugröret

”För många kranar här!”

”Vad gör vi nu?”

”Den här knappen tror jag!”

Det fanns korv också.

 

En läcka på Fritidsvägen kunde snabbt fixas

Inga strapatser är oss främmande

Krävande!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Årets faktura

Faktura har visserligen epostats till samtliga delägare men för säkerhets skull (eposten kan klicka) presenteras fakturan här.Faktura 2017

Publicerat i Okategoriserade | 58 kommentarer

Start av systemet 1:a maj kl10

Hej alla delägare!

Kom ner till Lundhagen 1 maj kl 10 och ta del av säsongens uppstart av sommarvattnet. En viktig händelse med inslag av såväl teknik som dramatik. Hjälp till att rulla ut slangar, fixa eventuella reparationer, bidra med verktyg eller bara se på hur det går till. Och grilla en korv.

Publicerat i Okategoriserade | 10 kommentarer

Årsmöte 14/3 klockan 19  i Träkvista skolas matsal

Hagens sommarvattens delägare!

Styrelsen behöver tillskott av frivilliga och vi välkomnar just dig att hjälpa till i vår lilla förening. Arbetet är ganska lätt och det finns erfarenhet att fråga och ta hjälp av. Vi räknar med att vi ses och planerar några kvällar om året och sedan är det två halvdagar en för uppstart och en för nedstängning.

Under säsong hjälps vi åt med de problem som kan uppstå, t.ex. läckor i systemet. 

Agenda årsmöte klockan 19 Träkvista skolas matsal:
1.      Mötets öppnande
2.      Fråga om mötets behöriga utlysande
3.      Godkännande av dagordningen
4.      Justering av röstlängd
5.      Val av 2 justeringsmän att jämte orföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare
6.      Föredragning av styrelsens årsberättelse
7.      Val av ordförande för punkterna 8 och 9
8.      Föredragning av revisorernas berättelse
9.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.  Fastställande av arvoden
11.  Styrelsens förslag och inkomna motioner
12.  Valberedningens förslag till ny styrelse
13.  Val av:
a) ordförande för kommande verksamhetsår
b) övriga styrelseledamöter och suppleanter
c) revisorer och suppleant
d) valberedning
e) ev. övriga val
14.  Godkännande av budget för kommande verksamhetsår
15.  Övriga ärenden
16.  Mötets avslutning 

Varmt välkomna önskar

De delägare som för närvarande sitter i styrelsen.

Publicerat i Okategoriserade | 1 077 kommentarer

Pumparna är nu avstängda för säsongen

Vi ses till våren igen!

Publicerat i Okategoriserade | 22 kommentarer

Problem med vattenintaget

Vi har under de senaste veckorna haft stora problem med vårt vattenintag. Stora mängder av trådalger ställer till det för oss i kombination med att isen inte har varit snäll med våra betongringar. Algerna sätter igen våra filter och sugs till och med in i backventilerna. Allt detta gör att pumparna går ner och att vi måste manuellt rensa och återstarta pumparna. Vi planerar ett större jobb med vattenintaget för att få ordning på problemen, ännu oklart när vi kommer att kunna göra ombyggnationen.

Publicerat i Okategoriserade | 137 kommentarer

Ännu en läcka på västra delen

Kl 12.30 Vattnet har stängts för alla väster om Hagens Backe och söder om Jungfrusundsvägen. Läckan beräknas vara lagad under fredagen.

Kl 14.15 Läckan lagad och vattnet är på igen.

Publicerat i Okategoriserade | 292 kommentarer

Läcka i västra delen av systemet

Vi har idag grävt fram en läcka på Lundhagsvägen, det tar några dagar innan vi kan laga den, så just nu har vi stängt av de västraste delarna i systemet, ca 15 delägare berörda.

Publicerat i Okategoriserade | 6 kommentarer