Start av systemet 1:a maj kl10

Hej alla delägare!

Kom ner till Lundhagen 1 maj kl 10 och ta del av säsongens uppstart av sommarvattnet. En viktig händelse med inslag av såväl teknik som dramatik. Hjälp till att rulla ut slangar, fixa eventuella reparationer, bidra med verktyg eller bara se på hur det går till. Och grilla en korv.

Publicerat i Okategoriserade | 10 kommentarer

Årsmöte 14/3 klockan 19  i Träkvista skolas matsal

Hagens sommarvattens delägare!

Styrelsen behöver tillskott av frivilliga och vi välkomnar just dig att hjälpa till i vår lilla förening. Arbetet är ganska lätt och det finns erfarenhet att fråga och ta hjälp av. Vi räknar med att vi ses och planerar några kvällar om året och sedan är det två halvdagar en för uppstart och en för nedstängning.

Under säsong hjälps vi åt med de problem som kan uppstå, t.ex. läckor i systemet. 

Agenda årsmöte klockan 19 Träkvista skolas matsal:
1.      Mötets öppnande
2.      Fråga om mötets behöriga utlysande
3.      Godkännande av dagordningen
4.      Justering av röstlängd
5.      Val av 2 justeringsmän att jämte orföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare
6.      Föredragning av styrelsens årsberättelse
7.      Val av ordförande för punkterna 8 och 9
8.      Föredragning av revisorernas berättelse
9.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.  Fastställande av arvoden
11.  Styrelsens förslag och inkomna motioner
12.  Valberedningens förslag till ny styrelse
13.  Val av:
a) ordförande för kommande verksamhetsår
b) övriga styrelseledamöter och suppleanter
c) revisorer och suppleant
d) valberedning
e) ev. övriga val
14.  Godkännande av budget för kommande verksamhetsår
15.  Övriga ärenden
16.  Mötets avslutning 

Varmt välkomna önskar

De delägare som för närvarande sitter i styrelsen.

Publicerat i Okategoriserade | 1 077 kommentarer

Pumparna är nu avstängda för säsongen

Vi ses till våren igen!

Publicerat i Okategoriserade | 22 kommentarer

Problem med vattenintaget

Vi har under de senaste veckorna haft stora problem med vårt vattenintag. Stora mängder av trådalger ställer till det för oss i kombination med att isen inte har varit snäll med våra betongringar. Algerna sätter igen våra filter och sugs till och med in i backventilerna. Allt detta gör att pumparna går ner och att vi måste manuellt rensa och återstarta pumparna. Vi planerar ett större jobb med vattenintaget för att få ordning på problemen, ännu oklart när vi kommer att kunna göra ombyggnationen.

Publicerat i Okategoriserade | 137 kommentarer

Ännu en läcka på västra delen

Kl 12.30 Vattnet har stängts för alla väster om Hagens Backe och söder om Jungfrusundsvägen. Läckan beräknas vara lagad under fredagen.

Kl 14.15 Läckan lagad och vattnet är på igen.

Publicerat i Okategoriserade | 292 kommentarer

Läcka i västra delen av systemet

Vi har idag grävt fram en läcka på Lundhagsvägen, det tar några dagar innan vi kan laga den, så just nu har vi stängt av de västraste delarna i systemet, ca 15 delägare berörda.

Publicerat i Okategoriserade | 6 kommentarer

Uppstart

Nu har vi startat igång systemet inför sommarsäsongen, dock visade sig inte våren från sin starka sida just den här dagen.

Vi fick gräva ur brunnarna nere vid sjön för att kunna få i bottenventilerna, vi har problem med att brunnarna inte är täta så det kommer in sand och lägger sig i botten på dem. Planen är att åtgärda detta när vattnet är lite varmare.

När vi startade igång systemet upptäcktes att en packning hade glidit ur sin plats mellan två flänsar, det gjorde att vi inte kunde köra pump 2. Pump 1 fick gå i stället.

Dagen efter byttes packningen och nu är det pump 2 som går. Samtidigt upptäcktes att backventilen på pump 1 inte håller tätt, så nu får pump 1 vila till dess att ny är på plats.

Publicerat i Okategoriserade | 6 kommentarer

Uppstart 2016

 

Söndagen den 24:e April startar vi upp sommarvattnet för säsongen.

Vi träffas klockan 10.00 vid pumphuset för lite arbete samt korvgrillning och fika.

Glöm ej att stänga alla ventiler denna dag så att vi kan provtrycka systemet!

Väl mött!
Styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | 91 kommentarer

Årsmöte 24 februari 2016

Årsmötet är i år 24/2 kl20 i Träkvistaskolans matsal

Filer till årsstämman:
Årsberättelse
Budgetuppföljning
Budget 2016
Revisionsberättelse

Publicerat i Okategoriserade | 7 kommentarer

Hösten är här, systemet stängs av

Bevattningssäsongen avslutas söndagen den 4 oktober.
Dränera ledningarna genom att öppna VFH kraner så att luft släpps in. Kulventiler bör öppnas i 45 graders vinkel, vilket minskar risken för att vatten stannar mellan hus och kula. Vattnet kan ju frysa i vinter.

Publicerat i Okategoriserade | 588 kommentarer